DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Český rybářský svaz MO Choryně

Plán práce MO ČRS Choryně na rok 2021

První čtvrtletí:

1. Vydávání povolenek na rok 2021

2. Zpracování sumarizace úlovků na vodách pstruhových mimopstruhových za rok 2020

3. Zahájení rybářského kurzu pro mladež – 17.1.2021-začátek 10hod - tel. 732 408 194

4. Zahájení rybářského kurzu pro dospělé – 14.3.2021-začátek 10hod - tel. 725 607 701

5. Příprava členské schůze

6. Příprava brigád na rok 2021

7. Vysazení chovného rybníka Juhyně I , Přelovení komorového malého rybníka

8. Slovení Hájovského potoka

9. Výborová schůze: leden, únor, březen 8.1.,5.2.,5.3. 2020

 

Druhé čtvrtletí:

1. Slovení chovných potoků, vysazení násady PO do revíru Juhyně I

2. Rybářské závody 1.5. 2021

3. Brigády na revírech ve správě MO Choryně

4. Školení rybářské stráže termín bude upřesněn

5. Výborové schůze: duben , květen, červen – 9.4. , 3.5. ,1.6. 2021

6. Členská schůze MO ČRS 18.4. 2021 – V KULTURNÍM DOMĚ CHORYNĚ – 09.00 HOD

 

Třetí čtvrtletí:

 

1. Přátelské posezení Pod Hrázkou – 31.7.2021 – začátek 14.00 hod.

2. Brigády na získávání krmiv do rybochovných zařízení

3. Údržba na hrázi rybníka Juhyně I

4. Výborová schůze: červenec, srpen, září – 12.7.,2.8.,6.9. 2021

 

Čtvrté čtvrtletí:

1. Vysazování násad dle rozdělovníku VÚS ČRS Ostrava

2. Celoroční uzávěrka a připrava na hospodařské prověrky na VÚS ČRS Ostrava

3. Ukončení roku 2021

4. Výborová schůze: říjen, listopad, prosinec – 2.10. , 6.11. , 4.12. 2021

5. Prodej vánočních kaprů 23.12.2021

 

Celoročně:

1. Údržba klubovny a okolí ( sečení trávy , drobné opravy dle potřeb )

2. Akce dle potřeb vzniklých v průběhu roku 2021