DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Český rybářský svaz MO Choryně

Členská základna

Ke dni 31.12.2017 měla MO ČRS Choryně celkem 429 členů, z toho:

Dospělí Celkem dospělí Mládež Celkem mládež Celkem dospělí + mládež Z toho ZTP
muži ženy do 15 let 16-18 let
402 27 429 26 6 32 461 32

Noví členové

Pokud se chcete stát novým členem naší MO, musíte se domluvit s hospodářem (více sekce Výbor MO). Termín školení a konání rybářských zkoušek nutných pro získání osvědčení pro účely získání prvního rybářského lístku, které se konají v pevně stanovených termínech v MO Choryně. Základem otázek je znalost zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), vyhlášky č.197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství č. 99/2004 Sb., dále platného rybářského řádu. Součástí zkoušek je test rybářských znalostí. Dalším testem se zkouší poznávání běžných druhů ryb vyskytujících se na revírech českého rybářského svazu. Úroveň svých znalostí si může každý vyzkoušet.

Rybářské lístky

Rybářské lístky se vydávají na MÚ Valašské Meziříčí, odboru životního prostředí, v úřední hodiny. Podkladem pro vydání nového rybářského lístku je buď starý rybářský lístek nebo pro nové členy potvrzení o úspěšném absolvování rybářských zkoušek a občanský průkaz. Rybářské lístky jsou vydávány na dobu 1 roku, 3 let nebo 10-ti let a nově na doživotí.