DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Český rybářský svaz MO Choryně

Plán práce MO ČRS Choryně na rok 2020

První čtvrtletí:

1. Vydávání povolenek na rok 2020

2. Zpracování sumarizace úlovků na vodách pstruhových mimopstruhových za rok 2019

3. Zahájení rybářského kurzu pro kurzu pro nové členy – 15.3.2020-začátek 10hod

4. Příprava členské schůze

5. Příprava brigád na rok 2020

6. Vysazení chovného rybníka Juhyně I

7. Slovení Hájovského potoka

8. Výborová schůze: leden, únor, březen 3.1., 7.2. ,6.3. 2019

 

Druhé čtvrtletí:

1. Slovení chovných potoků, vysazení násady PO do revíru Juhyně I

2. Brigády na revírech ve správě MO Choryně

3. Výtěr ostroretky

4. Školení rybářské stráže

5. Výborové schůze: duben , květen, červen – 3.4. , 4.5. ,1.6. 2020

6. Členská schůze MO ČRS 5.4. 2020 – KULTURNÍM DOMĚ CHORYNĚ – 09.00HOD

 

Třetí čtvrtletí:

 

1. Přátelské posezení Pod Hrázkou – 11.7.2020 – začátek 14.00 hod.

2. Brigády na získávání krmiv do rybochovných zařízení

3. Údržba na hrázi rybníka Juhyně I

4. Výborová schůze: červenec, srpen, září – 3.7 ,3.8., 4.9. 2019

 

Čtvrté čtvrtletí:

1. Vysazování násad dle rozdělovníku VÚS ČRS Ostrava

2. Celoroční uzávěrka a připrava na hospodařské prověrky na VÚS ČRS Ostrava

3. Ukončení roku 2020

4. Výborové schůze: říjen, listopad, prosinec – 2.10. , 6.11. , 4.12. 2020

5. Prodej vánočních kaprů 22.12.2020

 

Celoročně:

1. Údržba klubovny a okolí ( sečení trávy , drobné opravy dle potřeb )

2. Akce dle potřeb vzniklých v průběhu roku 2020